Ny pris for kontingent i Dansk Terrier Klub

Der blev på generalforsamlingen fremsat forslag om en forøgelse af kontingentet for første gang i snart 10 år. Årsagen hertil er, at klubbens omkostninger er steget og især vores medlemsblad Terrier Nyt er en tung post. Det nuværende kontingent dækker ikke en gang produktion og forsendelse af TN og vi må vise rettidig omhu, da vi har et ønske om at bevare klubbens fremragende medlemsblad i magasin format, også fremover.

Der er tale om en prisstigning på 70 kr om året for ordinære og udenlandske medlemmer.

De nye priser er trådt i kraft og ser således ud:

Ordinært medlem 395 Kr
Udenlandsk medlem 470 Kr

Øvrige medlemskaber er uændret i forhold til priser.

Bestyrelsen