Hundeloven

Dansk Terrier klubs holdning til hundeloven.
I anledning af Fødevareministerens indbydelse af 27. februar 2013 til møde om Hundelovens revidering og Dansk Kennel Klubs heraf følgende opfordring af 11. marts 2013 til specialklubbernes kommentering, fremsender vi hermed Dansk Terrier Klubs holdning til hundeloven:

Både før og efter hundelovens vedtagelse af raceforbud, særregler samt omvendt bevisbyrde d. 1. juli 2010 har Dansk Terrier Klub skarpt kritiseret loven på disse områder.
 
Gentagne gange har vi gjort opmærksom på, at der ingen dokumentation findes for, at racespecifikke restriktioner og forbud mod bestemte racer har den ønskede effekt, hvilket også resultatet af den nuværende lov med al tydelighed bekræfter.
 
Erfaringer fra udlandet herunder Holland har vist samme resultat: de uansvarlige hundeejere er stadig den primære årsag til unødvendige bid-episoder og utrygge hundehold. Dette viser ubestrideligt, at problemet med farlige hunde er og bliver et ejer problem.
 
 
Med bagrund i videnskabelige undersøgelser og resultater fra lande, der har stor succes med love, der ikke indeholder forbud og restriktioner, fastholder Dansk Terrier Klub, at vejen til et tryggere samfund især skal findes ved at øge ansvarligheden blandt danske hundeejere.
 
Yderligere har hundelovens bestemmelse om omvendt bevisbyrde bevirket, at hundeejernes retssikkerhed ikke bare er truet – men rent faktisk er frataget dem.
 
Derfor ønsker Dansk Terrier Klub hundeloven ændret, så den fremover indeholder lovmæssige tiltag, der reelt løser problemet med farlige hunde uanset herkomst og udseende, og som sikrer hunde et værdigt liv.
 
Med venlig hilsen
DANSK TERRIER KLUB
Peter Nielsen Formand
  


Udskriv denne side