Vigtig information..


Kære medlemmer,

(REFERAT LIGGER PÅ "MIN SIDE" FOR MEDLEMMER AF DTK)

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til alle de deltagende medlemmer, for en god og konstruktiv generalforsamling, igen med et flot fremmøde.

På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen, valgte Silje Stakston at fratræde sin post I bestyrelsen. 

Det betyder at 1ste suppleant Christina Dyna Rasmussen indtræder I bestyrelsen og overtager ansvaret for Racer og Kredse.

De øvrige poster I bestyrelsen forbliver uændret.

1ste suppleant: Christoffer Nielsen
2 suppleant: Betina Manniche

Revisor suppleant: Julie Hasselby

Bestyrelsen byder alle de "nye" velkommen og siger en stor tak til Silje for hendes indsats I bestyrelsen.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen - Dansk Terrier Klub