Anvendelse af Renteafkast


1. Økonomisk støtte til DTK´s racerepræsentantskab , DTK's prøveudvalg, DTK's lokaludvalg samt til andre formål, der på nogen måder kan henføre til DTK's interesseområde, og som ikke strider mod klubbens formålsparagraf.

2. Økonomisk støtte til større aktiviteter i DTK, f.eks. dommeruddannelse, dommermøde, dommerkonferencer, udstillinger og specialdommere samt til formål, der efter bestyrelsens skøn gavner klubben.

Ansøgninger i henhold til ovenstående punkt 1. og 2. indsendes til til bestyrelsen, der tager stilling til omfanget af evt. støtte.

Der kan ikke ydes støtte til DTKs´almindelige drift.

Ovenstående bestemmelser kan kun ændres ved en generalforsamlings beslutning.

Vedtaget på DTKs´generalforsamling 27. April 1986