Guldnåle

2016

Michael Bergmann - Guldnål
                                   13.3.2016
Kære Michael.

Du har være medlem i klubben siden 1998 hvor du startede med at udstille American Staffordshire Terrier til de blev forbudt. Herefter er du overgået til Miniature Bull Terrier. 

Efter du blev indvalgt i bestyrelsen har du lavet et kæmpe arbejde som sekretær, sideløbende med det du laver i udstillingsudvalget, ringsekretær, fotograf på udstillingerne.

Men ikke mindst med klubbens hjemmesider som er meget tidskrævende.

Det er derfor mig en stor glæde at jeg på bestyrelsens vegne kan tildele dig klubbens hædersbevisning i Guld.

Pbv.
Peter Nielsen
Næstformand    


2015

 • Robert Raeder Guldnål 21 November 2015


  Kære Robert                                             21.11.2015                                                                                                     

  Du har været medlem af Dansk Terrier Klub siden 2.12.2005

  Dit virke i klubben startede med at du den 18.9.2008 blev racerepræsentant for American Staffordshire Terrier.

  Du gik derudover ind i BIG, og alt det der derefter skete med revideringen af hundeloven som desværre ikke faldt ud som du og racen ønskede, det kan vi kun beklage.

  I 2011 blev du indvalgt i DTK’s bestyrelse hvor du er en ”arbejdshest”

  Du er også forgangsmand for at få gang i alle kredse, det er sket ved at du fik gang i den nye træner uddannelse. For at vi i bestyrelsen var sikker på at få et godt resultat, blev det besluttet at du selv skulle tage denne uddannelse på hold 1, selv om der var langt fra syd til nord.

  Den 13.9.2015 overtog du heldigvis formandsposten i klubben med det arbejde det indebærer.

  Det er mig derfor en stor glæde at jeg i dag kan overrække dig klubbens hæderstegn i guld.

  p.b.v. Peter Nielsen 

 • Robert Raeder Guldnål 21 November 2015


  Kære Robert                                             21.11.2015                                                                                                     

  Du har været medlem af Dansk Terrier Klub siden 2.12.2005

  Dit virke i klubben startede med at du den 18.9.2008 blev racerepræsentant for American Staffordshire Terrier.

  Du gik derudover ind i BIG, og alt det der derefter skete med revideringen af hundeloven som desværre ikke faldt ud som du og racen ønskede, det kan vi kun beklage.

  I 2011 blev du indvalgt i DTK’s bestyrelse hvor du er en ”arbejdshest”

  Du er også forgangsmand for at få gang i alle kredse, det er sket ved at du fik gang i den nye træner uddannelse. For at vi i bestyrelsen var sikker på at få et godt resultat, blev det besluttet at du selv skulle tage denne uddannelse på hold 1, selv om der var langt fra syd til nord.

  Den 13.9.2015 overtog du heldigvis formandsposten i klubben med det arbejde det indebærer.

  Det er mig derfor en stor glæde at jeg i dag kan overrække dig klubbens hæderstegn i guld.

  p.b.v. Peter Nielsen 

2014

Guldnål Tina Grubbe

Tinna Grubbe - 1/6.2014
I Dansk Terrier Klub har du været Racerepræsentant for Border Terrier, og har været meget aktiv omkring alt gravarbejdet for racen.
Derudover har du været medlem af DTK’s bestyrelse, og du er ligeledes dommer for hele gruppe 3.
Det er derfor mig en stor glæde at jeg kan overrække dig Dansk Terrier Klub’s hædersbevisning i guld og vi håber at du vil bære den med stolthed, når du er ude i Dansk Terrier Klubs ærinde.
På bestyrelsens vegne
Peter Nielsen
Formand

-------------------

Peter Nielsen 12/4-2014

Guldnål Peter Nielsen

Det er med stor glæde at vi i bestyrelsen kan meddele at DTKs hædersbevisning i guld er blevet tildelt formand Peter Nielsen.
Han er kendt af alle for sin besindighed og altid venlige indstilling.
Han været medlem siden 1985,han har haft adskillige tillidsposter i klubben, herunder i kreds 11. og som racerepræsentant. 
Det de fleste dog kender ham for er hans virke i bestyrelsen igennem de sidste snart 14. år. Hvoraf de sidste 3 ½ har været som formand. 
Her er han garant for at overholde klubbens historiske traditioner, samtidig med at han er visionær og bevidst om, at klubbens udvikling og fremtid ligger i fornyelse, samt involvering af de unge medlemmer i klubbens frivillige arbejde. 
På bagrund af hans store indsats og engagement i klubben, var det derfor med stor glæde og en stor ære at overrække Dansk Terrier Klubs hædersbevisning i guld til vores alles formand Peter Nielsen. 

Robert Raeder
Bestyrelsen.  

2009

DANSK TERRIER KLUBS GULDNÅL TIL JOHN JENSEN:
 
 
Kære John
 
Du har i rigtig mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og siden 1997 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som næstformand, hvor du har gjort et meget stort stykke arbejde.
 
Du var kontaktperson for Udstillingsudvalget og sørgede for præmierne til gaveboden på vores udstillinger. Endvidere har du i mange år deltaget som ringpersonale på vores udstillinger - altsammen er blevet udført til alles tilfredshed.
 
Du fortsætter dog med at være ringpersonale - heldigvis.
 
Du har også siddet i kreds 13’s bestyrelse og har deltaget i ad- hoc-opgaver med den ekspertice du besidder.
 
Sammen med Inge opdrætter i Cairn Terrier med kennelmærket FRIGG’S.
 
Det var naturligvis ikke med glæde at jeg modtog din meddelelse om at du ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år, men på grund af temmelig stort arbejdspres på arbejdet - og det er vi jo nødt til i disse tider at respektere - var du nødt til at prioritere. Jeg synes vi har haft et rigtig godt samarbejde igennem alle årene.
 
Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude i DTK’s ærinde, som ringpersonale i DKK eller anden specialklub eller når du fremviser jeres hunde på skuer/udstillinger enten i Danmark eller udlandet.
 
HJERTELIG TILLYKKE
 
 
DANSK TERRIER KLUBS GULDNÅL TIL MICHAEL W. ANDREASEN:
 
Kære Michael
 
Du har i mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og har siden 2001 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som klubbens kasserer - et kæmpe stort stykke arbejde som vi alle sammen har været yderst tilfredse med.
 
Det var derfor også med vemod at jeg modtog din meddelelse om at du ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år på grund af et stort arbejdspres på din arbejdsplads.
 
Du fortsætter dog lidt endnu som Webmaster på vores hjemmeside og du er nu også Teknisk Redaktør af vores blad Terrier Nyt. Dette kræver ikke helt så megen tid som kassererposten - siger du!
 
Du har siddet i kreds 7’s bestyrelse i nogle år som kasserer og har også påtaget dig nogle adhoc-opgaver ind imellem.
 
Du har sammen med Mette i mange år opdrættet Cairn Terrier med kennelmærket ZALAZAR.
 
Vi har i alle årene haft et rigtig godt samarbejde først da du var kasserer og nu som redaktør.
 
Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” i Danmark eller i udlandet.
 
HJERTELIG TILLYKKE