Retningslinier for tildeling af søvl- og guldnåle i DTK

Udarbejdet og vedtaget af Dansk Terrier Klubs bestyrelse, januar 2012

Sølvnål:

Sølvnålen tildeles medlemmer af Dansk Terrier Klub, der gennem en årrække indenfor Dansk Terrier Klub har arbejdet med en eller flere opgaver, der er kommet andre medlemmer til gode og som har betydet, at Dansk Terrier Klub har udvidet og/eller stabiliseret sine aktiviteter.

Personen skal ved sit arbejde have været med til at gøre en forskel for såvel Dansk Terrier Klub som organisation samt DTK’s medlemmer.

Indstillingen til modtagelse af Sølvnålen sker fra medlemmer af Dansk Terrier Klub. Indstillingen sendes til DTK’s bestyrelse, med begrundelse for indstillingen. Indstillingen skal være underskrevet med navn og medlemsnummer.

Bestyrelsen gennemgår indstillingerne og vælger på baggrund af beskrivelserne,  hvem der skal modtage Sølvnålen. Dansk Terrier Klubs formand skriver til den/de pågældende personer og beder dem være til stede pågældende dato for at modtage æresnålen.

Er den pågældende person forhindret i at møde op fremsendes nålen sammen med begrundelse og et takkebrev for arbejdet. 

Guldnål

Guldnålen er Dansk Terrier Klubs fineste anerkendelse, den tildeles medlemmer af Dansk Terrier Klub, der gennem en lang årrække har arbejdet med en eller flere opgaver i Dansk Terrier Klub, der er kommet andre medlemmer til gode og som har betydet, at Dansk Terrier Klub har udvidet og/eller stabiliseret sine aktiviteter enten indenfor klubbens egne rammer eller i et tværfagligt samarbejde med andre klubber. 

Personen skal ved sit arbejde have været med til at gøre en forskel for såvel Dansk Terrier Klub som organisation samt DTK’s medlemmer.

Indstillingen til modtagelse af Guldnålen sker fra medlemmer af Dansk Terrier Klub. Indstillingen sendes til DTK’s bestyrelse med begrundelse for indstillingen. Indstillingen skal være underskrevet med navn og medlemsnummer.

Bestyrelsen gennemgår indstillingerne og vælger på baggrund af beskrivelserne,  hvem der skal modtage Guldnålen. Dansk Terrier Klubs formand skriver til den/de pågældende personer og beder dem være til stede pågældende dato for at modtage æresbevisningen.

Er den pågældende person forhindret i at møde op fremsendes nålen sammen med begrundelse og et takkebrev for arbejdet.