Resultat af Urafstemning

Kære medlemmer

Ekstern revision har meddelt resultatet af urafstemningen angående ændringer af lovene vedtaget på generalforsamlingen 21/5-2017.

Forslaget er vedtaget med 34 stemmer for og en ugyldig stemme imod.

Dermed er forslaget om afskaffelse af prøveudvalgene og oprettelse af et overordnende og koordinerende jagt udvalg vedtaget.

Som vi i bestyrelsen havde håbet har online afstemning styrket den demokratiske proces hvilket afspejler sig i den usædvanligt høje stemmeafgivelse i forbindelse med denne afstemning.

Robert Raeder

Formand

På bestyrelsens vegne